polski english russian german french
   Montaż
Ze wszystkich rodzajów osłon zewnętrznych markiza jest najbardziej narażona na różnego rodzaju obciążenia i podmuchy wiatru.
Dzisiejsze budownictwo stawia przed nami duże wymagania i aby im sprostać trzeba przede wszystkim posiadać doświadczenie, wykwalifi-kowanych pracowników i odpowiednie narzędzia.
W Polsce wyróżniamy 3 zasadnicze grupy materiałów, z których wykonany jest budynek:
1. SIPOREX, YTONG (beton komórkowy)
2. Szczelinówka (porotherm)
3. Cegła pełna, kamień.

Do każdego typu podłoża stosuje się inne materiały tzw. żywice utwardzalne, które w połączeniu z odpowiednim materiałem tworzą nierozerwalne spoiwo.

Wykaz rekomendowanych materiałów można znaleźć w Cenniku markizowym na str. 31
Cennik detaliczny markiz 104-MDP-2019